epub Kitaplar İktisat Üzerine Düşünceler – norfolkfmradio.co.uk


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rılması gibi ilginç konular da yine bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise İzzettin Önder iktisatçı bakışını hayatın çeşitli alanlarına yöneltiyor Üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlük sosyal yabancılaşma biyoekonomi Kürt sorunu akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İKTISAT ÜZERINE DüşüNCELER HEM AKADEMI DüNYASı Üzerine Düşünceler hem akademi dünyası hem de toplumsal konularla ilgilenen okurlar için önemli bir kaynak özelliği taşıy. .
İktisat Üzerine Düşünceler

read İktisat Üzerine Düşünceler

“Teorik Yazılar” başlığı altında yer Alan Sekiz Makalede Ekonomik Sistemler sekiz makalede konomik sistemler işleyiş dinamikleri krizler ve İslam ile konomik sistem ilişkisi işleniyor On beş makalenin yer aldığı “Türkiye Üzerine Yazılar” başlıklı ikinci kısımda Türkiye’nin "EKONOMISI MALI YAPıSı VE SORUNLARı üZERINE " mali yapısı ve sorunları üzerine 1961 Anayasası ve konomik işlevi devletçilik özelleştirme IMF ile ilişkiler bölgesel dengesizlik vergi sistemi ve Japonya ve Türkiye’nin vergi
sistemlerinin karşılaştı. 
karşılaştı. ,
Bu kitap Türkiye’nin önde gelen Marksist IKTISATçıLARıNDAN İZZETTIN ÖNDER’IN UZUN MESLEK HAYATı İzzettin Önder’in uzun meslek hayatı Yazdığı En önemli Makaleleri Bir Araya Getiriyor en önemli makaleleri bir araya getiriyor yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi mekçiler için kullanmasının bir örneğini oluşturduğu gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat "alanı oluşturmakla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını kapsayan "oluşturmakla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını kapsayan üç ana başlık altında kümeleniyor.